RIJ-INSTRUCTIE

WRM-BIJSCHOLING

Rij-instructeursopleiding praktische / theoretische bijscholing

  • Als u rijinstructeur bent, is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot [datum]’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.
    Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig voor administratieve verwerking en productie van het pasje.

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

  • Praktijkbegeleiding: u geeft twee keer in de periode van vijf jaar een praktische rijles. Een IBKI-examinator beoordeelt deze rijlessen. De tweede keer moet voldoende zijn. Er is één herkansing mogelijk.
  • Theoretische bijscholing: u volgt zes dagdelen van drie uur theoriecursussen. Hierbij doet u geen examen, maar uw aanwezigheid is wel verplicht. U mag vrij kiezen uit een lijst met cursusonderwerpen die elk jaar wordt aangevuld. Dezelfde cursus twee of meer keer volgen in de geldigheidperiode van uw certificaat is niet toegestaan.

Theoretische bijscholing bij CVNN

CVNN voegt continue nieuwe bijscholingen toe aan hun aanbod, hou dus deze pagina in de gaten.

Op het moment worden de volgende bijscholingen gegeven:
  •  8 Stagementor – 4 dagdelen 
  • 35 leerlingherkenning en -begeleiding – 4 dagdelen
  • 28 Wet- en regelgeving; Het RVV – 2 dagdelen
Via het contactformulier kunt u zich opgeven voor theoretische bijscholing of bel Jac van den  Bos op 038-7851593

WRM-BIJSCHOLING

DatumCursusKosten
30 maart 2023WRM-bijscholing Stagementor (4 dagdelen)
dagdeel 1 + 2
9.00 tot 16.00 uur
€ 130,-/ dag
inclusief lunch + afdracht IBKI
6 april 2023
WRM-bijscholing Stagementor
dagdeel 3+4
9.00 tot 16.00 uur
vervolg 30 maart