RIJ-INSTRUCTIE

WRM-BIJSCHOLING

Rij-instructeursopleiding praktische / theoretische bijscholing

  • Als u rijinstructeur bent, is uw WRM-certificaat vijf jaar geldig. Onderaan op uw WRM-bevoegdheidspas staat daarom ‘’geldig tot [datum]’’. Het is belangrijk dat u vóór deze verloopdatum de verplichte WRM-bijscholing volgt. Anders verlengt IBKI uw bevoegdheid niet.
    Wacht met uw laatste verplichte bijscholing (praktijk en/of theorie) niet tot vlak voor uw verloopdatum. Er is ook tijd nodig voor administratieve verwerking en productie van het pasje.

De bijscholingsverplichting voor vijf jaar is:

  • Praktijkbegeleiding: u geeft één keer in de periode van vijf jaar een praktische rijles.  Bij een onvoldoende hebt u twee herkansingsmogelijkheden.
  • Theoretische bijscholing: In elke vijf jaar geldigheid van uw WRM-bevoegdheidspas moet u zes dagdelen theoriebijscholing volgen (1 dagdeel = 3 klokuren). Eén bijscholing moet altijd over wet- en regelgeving gaan.

Theoretische bijscholing bij CVNN

CVNN voegt continue nieuwe bijscholingen toe aan hun aanbod, hou dus deze pagina in de gaten.

Op het moment worden de volgende bijscholingen gegeven:

  •  8 Stagementor – 4 dagdelen 
  • 35 leerlingherkenning en -begeleiding – 4 dagdelen
  • 28 Wet- en regelgeving; Het RVV – 2 dagdelen
Via het contactformulier kunt u zich opgeven voor theoretische bijscholing of bel Jac van den  Bos op 038-7851593 Bij een onvoldoende hebt u twee herkansingsmogelijkheden.

WRM-BIJSCHOLING

DatumCursusKosten
30 maart 2023WRM-bijscholing Stagementor (4 dagdelen)
dagdeel 1 + 2
9.00 tot 16.00 uur
€ 130,-/ dag
inclusief lunch + afdracht IBKI
6 april 2023
WRM-bijscholing Stagementor
dagdeel 3+4
9.00 tot 16.00 uur
vervolg 30 maart